Swaay Schuurman

Hofleverancier

Al sinds jaren doet SCHUURMAN® zaken met de firma Van Swaay. Van Swaay is een familiebedrijf, opgericht in 1891.
De toekenning van de kwalificatie “Hofleverancier bij Koninklijke Beschikking” in 1993 bevestigt wat dit familiebedrijf in haar geschiedenis heeft laten zien: continuïteit, degelijkheid en kwaliteit.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bij Van Swaay wordt er actief gewerkt aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Bovendien heeft Van Swaay het Global Compact van de Verenigde Naties ondertekend. Al de producten van de firma Van Swaay komen uit duurzaam beheerde bossen.

Duurzaam geproduceerd hout

Dit betekent dat het hout afkomstig is uit een duurzame bron (duurzaam beheerde bossen). De term ‘duurzaam geproduceerd hout’ zegt in dit geval niets over de verdere bewerking of duurzaamheid (‘hoe lang het mee gaat’) van het hout.

Verduurzaamd hout

De term ‘verduurzaamd hout’ slaat op de behandeling van hout om het te beschermen tegen micro-organismen (bacteriën en schimmels) of insecten (bijvoorbeeld de huisboktor en de meubelkever) om zo de levensduur van het hout te vergroten. Houtverduurzaming gebeurt onder andere door hout met creosoot of koperhoudende middelen onder vacuüm en druk te impregneren. Van Swaay levert het hout met een KOMO certificaat. Dit biedt zekerheid dat het is behandeld met in Nederland toegelaten middelen.

Hout

Hout is een hernieuwbaar en veelzijdig materiaal met oneindig veel toepassingsmogelijkheden, zoals in de bouw, meubilair, verpakking, transportdoeleinde en omheining. Aan het einde van hun levenscyclus kunnen hout en houtproducten worden hergebruikt, gerecycled of gebruikt als koolstofneutrale energiebron. De opslag van CO2 gedurende een langere periode is niet het enige voordeel van het aanhouden van de hiërarchie, ook het uitsparen van fossiele brandstoffen en het uitputtend karakter van andere grondstoffen zijn hierbij belangrijke aspecten. Tijdens het mechanisch bewerken van hout wordt er weinig afval geproduceerd aangezien bijna alle bijproducten gebruikt worden, hetzij als grondstof, hetzij als energiebron. Bij de verbranding van hout(afval) wordt enkel die CO2 uitgestoten die voordien werd opgenomen en vastgehouden door groeiende bomen. Hierdoor draagt de houtverbranding niet bij aan de opwarming van de aarde of het broeikaseffect.

Hout

Hout is een hernieuwbaar en veelzijdig materiaal met oneindig veel toepassingsmogelijkheden, zoals in de bouw, meubilair, verpakking, transportdoeleinde en omheining. Aan het einde van hun levenscyclus kunnen hout en houtproducten worden hergebruikt, gerecycled of gebruikt als koolstofneutrale energiebron. De opslag van CO2 gedurende een langere periode is niet het enige voordeel van het aanhouden van de hiërarchie, ook het uitsparen van fossiele brandstoffen en het uitputtend karakter van andere grondstoffen zijn hierbij belangrijke aspecten. Tijdens het mechanisch bewerken van hout wordt er weinig afval geproduceerd aangezien bijna alle bijproducten gebruikt worden, hetzij als grondstof, hetzij als energiebron. Bij de verbranding van hout(afval) wordt enkel die CO2 uitgestoten die voordien werd opgenomen en vastgehouden door groeiende bomen. Hierdoor draagt de houtverbranding niet bij aan de opwarming van de aarde of het broeikaseffect.